Обади се днес: +359 988 86 50 89

Публикуване

на обява

Условия за публикуване

За да подадете запитване или обява в нашият сайт е необходимо:

За Продавачи и Наемодатели

  • Вие да сте собственик или упълномощено от собственика лице на имота;
  • Да въведете Вашите данни като : Вашите имена, телефон и ел.адрес за кореспонденция;
  • Да изберете вид на имота, градът и района в който се намира имота. На този етап може да публикувате само имоти в град София и град Сливен;
  • Да въведете цена на имота;
  • Да опишете имота възможно най-добре;
  • Да добавите снимки на имота;

За Купувачи и Наематели

  • Да въведете Вашите данни като : Вашите имена, телефон и ел.адрес за кореспонденция;
  • Да изберете вид на имота, градът и района в който търсите имот. На този етап може да търсите имоти в гр.София;
  • Да въведете цената до която търсите имот;
  • Да опишете Вашето търсене;

Коевски недвижими имоти си запазва правото да откаже да публикува, рекламира и да посредничи при продажбата, покупката, наемането или отдаването под наем на недвижими имоти които са : с неуточнена собственост, имат тежести/възбрани/искови молби.

За повече информация може да се обърнете към нас на телефон 02/ 444 44 22 или 0988 86 50 89