Обади се днес: +359 988 86 50 89
Свържи се с нас

+ 359 2 444 44 22

Иван Денкоглу 24

София, България

10:00 - 18:00

Понеделник-Петък

Добре дошли в интернет страницата на Имоти Коевски ЕООД

Тези условия описват правилата и правилата за използване на уебсайта www.koevskirealestate.com

Имоти Коевски ООД се намира на адрес:

България, София, 1000 ул. Иван Денкоглу 24

С достъп до този сайт приемаме, че приемате тези условия в пълен размер. Не продължавайте да използвате уебсайта www.koevskirealestate.com, ако не приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, известие за декларации за поверителност и отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се отнася до вас, лицето, което е осъществило достъп до този уеб сайт и приема Общите условия на компанията. „Дружеството“, „Ние“, „Ние“, „Наш“ и „Ние“, се отнася до нашата компания. „Страните“ или „Ние“ се отнася както до клиента, така и до нас, или до клиента, или до нас. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и отчитането на плащанията, необходими за осъществяване на процеса на оказване на съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с определена продължителност или по друг начин, с изрична цел да се отговори на Потребностите на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на дружеството в съответствие с и подчинени на преобладаващото законодателство на РБългария. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Използваме използването на „бисквитки“. С използването на уебсайта www.koevskirealestate.com вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ в съответствие с политиката за лични данни на Имоти Коевски ЕООД.

Повечето съвременни интерактивни уеб сайтове използват „бисквитки“, за да ни позволят да извличаме подробности за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да се даде възможност за функционалност на тази област и лекота на използване за тези, които посещават. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват „бисквитки“.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, „Имоти Коевски“ и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на „Имоти Коевски“ ЕООД. Всички права върху интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или да отпечатвате страници от http://www.koevskirealestate.com за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в настоящите Общи условия.

Не трябва:

Да публикувайте материали от http://www.koevskirealestate.com

Да продавате, наемете или подлицензирате материал от http://www.koevskirealestate.com

Да възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материал от http://www.koevskirealestate.com

Да преразпределяне на съдържание от Имоти Коевски ЕООД (освен ако не е направено конкретно съдържание за преразпределение).

Потребителски коментари

Настоящото споразумение започва да тече от датата на настоящото споразумение 16.11.2016 година

Някои части на този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения, информация, материали и данни („Коментари“) в областите на уебсайта. „Иоти Коевски“ ЕООД не преглежда, редактира, публикува или преглежда коментарите преди появата им в сайта, а коментарите не отразяват мненията или мненията на „Имоти Коевски“ ООД, неговите агенти или филиали. Коментарите отразяват виждането и мнението на лицето, което публикува подобно мнение или мнение. Доколкото е позволено от приложимите закони, „Имоти Коевски“ ЕООД не носи отговорност или отговорност за коментарите или за загуби, отговорности, щети или разходи, причинени и / или понесени в резултат на използването и / или публикуването и / или появата на Коментарите в този уебсайт.

„Имоти Коевски“ ЕООД запазва правото си да следи всички коментари и да премахва коментарите, които според него по свое усмотрение е неподходящо, обидно или по друг начин нарушава тези Общи условия.

Вие гарантирате и представяте, че:

Коментарите не нарушават право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторско право, патент или търговска марка или друго право на собственост на трета страна;

Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали или материали, които представляват нашествие

Коментарите няма да се използват за търсене или популяризиране на бизнес или обичайни или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

Вие давате на „Имоти Коевски“ ЕООД неограничена лицензия за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират коментарите си във всякакви форми, формати или медии.